OFERTA

Produkowana przez naszą firmę Mieszanka Mieralno Asfaltowa na Zimno WG-MIX służy do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonu cementowego, wypełniania ubytków, wybojów, wypełniania przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji, miejscowego wyrównywania lub profilowania nawierzchni dróg i chodników, wyrównywania powierzchni wokół metalowych urządzeń, konstrukcji znajdujących się w nawierzchni.

Masa na zimno WG-MIX jest pakowana w worki w ilości 25kg i jest gotowa do natychmiastowego użycia. Ruch pojazdów może odbywać się bezpośrednio po wykonaniu naprawy nawierzchni.

Mieszankę WG-MIX o uziarnieniu do 8 mm można stosować w pojedynczej warstwie do wypełniania ubytków o głębokości od 2,5 cm do 4 cm. W przypadku nawierzchni z uszkodzeniem o większej głębokości naprawę wykonuje się z kilku warstw mieszanki. Maksymalna grubość pakietu warstw wynosi aż 15 cm.

Mieszanka WG-MIX zapewnia szybką i skuteczną naprawę ubytków, wykonanie wjazdów jak również profilowanie nawierzchni dróg bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

WG-MIX można stosować w temperaturze otoczenia od –-20°C do +40°C.

Potwierdzeniem jakości naszego wyrobu jest długoletnie doświadczenie oraz wdrożony i stosowany System Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z Aprobatą Techniczną nr AT/2015-02-3132.W naszej ofercie znajdziecie Państwo wysokiej jakości Kationową Emulsję Asfaltową mającą głównie zastosowanie w budownictwie drogowym. Podstawowym obszarem zastosowania emulsji asfaltowych są roboty utrzymaniowe, do których zaliczamy naprawy cząstkowe i powierzchniowe utrwalanie.

Bitumix
ul. Asfaltowa 1
26-110 Skarżysko-Kamienna
Copyright 2015 by Bitumix create by chris

tel: 783-526-205, email:bitumix@bitumix.pl