IMG-LOGO

O NAS

O NAS

BITUMIX WG Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej to firma prywatna oparta na doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze specjalistów. Zajmujemy się produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno oraz dystrybucją kationowych emulsji asfaltowych.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą posiadającą w swojej ofercie najwyższej jakości produkty. Produkowana przez nas mieszanka mineralno asfaltowa na zimno WG-MIX posiada krajową ocenę techniczną IBDiM-KOT-2018/0223 wydanie I.

Nasze doświadczenie i fachowość potwierdza Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty!!!

ZAPRASZAMY!!!

IMG

BITUMIX

Produkowana przez naszą firmę Mieszanka Mieralno Asfaltowa na Zimno WG-MIX służy do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonu cementowego, wypełniania ubytków, wybojów, wypełniania przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji, miejscowego wyrównywania lub profilowania nawierzchni dróg i chodników, wyrównywania powierzchni wokół metalowych urządzeń, konstrukcji znajdujących się w nawierzchni.

Zapraszamy Zespół Bitumix
IMG