IMG-LOGO

OFERTA

OFERTA

Produkowana przez naszą firmę Mieszanka Mieralno Asfaltowa na Zimno WG-MIX służy do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonu cementowego, wypełniania ubytków, wybojów, wypełniania przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji, miejscowego wyrównywania lub profilowania nawierzchni dróg i chodników, wyrównywania powierzchni wokół metalowych urządzeń, konstrukcji znajdującej się nawierzchni.

Masa na zimno WG-MIX jest pakowana w worki w ilości 25kg i jest gotowa do natychmiastowego użycia. Ruch pojazdów może odbywać się bezpośrednio po wykonaniu naprawy nawierzchni. Mieszankę WG-MIX o uziarnieniu do 8 mm można stosować w pojedynczej warstwie do wypełniania ubytków o głębokości od 2,5 cm do 4 cm. W przypadku nawierzchni z uszkodzeniem o większej głębokości naprawę wykonuje się z kilku warstw mieszanki. Maksymalna grubość pakietu warstw wynosi aż 15 cm.

Mieszanka WG-MIX zapewnia szybką i skuteczną naprawę ubytków, wykonanie wjazdów jak również profilowanie nawierzchni dróg bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. WG-MIX można stosować w temperaturze otoczenia od ?-20°C do +40°C.

Potwierdzeniem jakości naszego wyrobu jest długoletnie doświadczenie oraz wdrożony i stosowany System Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z krajową oceną techniczną IBDiM-KOT-2018/0223 wydanie I.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wysokiej jakości Kationową Emulsję Asfaltową mającą głównie zastosowanie w budownictwie drogowym. Podstawowym obszarem zastosowania emulsji asfaltowych są roboty utrzymaniowe, do których zaliczamy naprawy cząstkowe i powierzchniowe utrwalanie.

ZAPRASZAMY!!!

ASFALT W WORKACH NA ZIMNO


ASFALT W WORKACH NA ZIMNO